• سامانه سمت

  آغازگر روش های نوين موقعيت يابی آنی دقيق در ايران

  اين سامانه متشكل از شش ايستگاه مرجع دريافت اطلاعات ماهواره های تعيين موقعيت ، با هندسه بسيار مناسب و فشردگی تعداد ايستگاه در واحد مساحت ، نخستين سامانه در ايران است كه تصحيحات مورد نياز كاربران را با استفاده از مفهوم شبكه محاسبه و ارسال می كند.

 • سامانه سمت فعال درگستره ی مركز ايران

  با موجوديت ملی و فرا سازمانی

  هرچند خدمات مهندسی تعيين موقعيت سامانه سمت در محدوده جغرافيایی شهر تهران و پيرامون آن تعريف شده است ، اما از تاثير مشاوره ها و انتقال تجربيات آن در بهره برداری سامانه های مشابه در ايران نمی توان چشم پوشی نمود. دست اندركاران سامانه سمت از هر گونه مساعدت در راستای همه گير شدن استفاده از اين روشها به ديگر شهرها و سازمانها دريغ نورزيده اند. همچنين خدمات سامانه طی شش سال نخست فعاليت رايگان بوده است.

 • اطلاعات ايستگاه های مرجع سامانه سمت

  منبعی مطمئن برای مطالعات دانشگاهی

  اطلاعات مداوم بيش از 2500 روز ايستگاه های مرجع با فرمت RINEX و MDB و با نرخ 1 ثانيه در بانك های اطلاعات مكانی شهرداری تهران ذخيره شده است كه روزانه 70 مگابايت به آن اضافه می شود. با كمك اين منبع ارزشمند اطلاعاتی دانشجويان مقاطع كارشناسی ارشد رشته های مهندسی نقشه برداری و برق می توانند تحقيقات خود را در قالب پايان نامه هایی با موضوعات مختلف از جمله تاثيرات تروپوسفر بر امواج راديویی ، تهيه مدلهای منطقه ای يونسفريك برای بهينه شدن دقت GPS ، كمك داده هاي GPS به هواشناسی و ... تكميل نمايند.

 • سامانه سمت استوانه ای قابل اتكا

  برای توسعه ناوبری دقيق و قابل برنامه ريزی

  دقت تعيين موقعيت آنی با سرعت حركت 120 كيلومتر بر ساعت با كمك سامانه سمت در تهران حدود 80 سانتيمتر تجربه شده است، به عبارتی می توان گفت حركت اشيائ متحرك با دقت دسی متری و بصورت آنلاين قابل دسترس است. بنابراين طرح پرواز يك وسيله پرنده و يا طرح حركت يك وسيله متحرك را كه از قبل طراحی شده است ، توسط سامانه سمت می توان تعقيب كرد. با اين قابليت سامانه می تواند به عنوان كنترل كننده وسايل بدون راننده مطرح و از اين طرح ها پشتيبانی نمايد.

 • سامانه سمت

  تعيين موقعيت سريع ، دقيق

  دقت تعيين موقعيت مسطحاتی بهتر از 2 سانتيمتر و ارتفاعی بهتر از 4 سانتيمتر در گستره ي شهر تهران و شعاع 20 كيلومتری پيرامون آن ، برای اندازه گيري هاي مورد نياز كليه پروژه های عمرانی و مهندسی مناسب می باشد ، بويژه آنكه برای اندازه گيری هر نقطه فقط 20 ثانيه زمان صرف می شود و جالبتر اينكه در روش اندازه گيری با سامانه سمت موانع بين يك امتداد ، مانعي در اندازه گيری طول آن امتداد نيستند ، حال آنكه عموم تجهيزات نقشه برداری به ديد مستقيم دو نقطه نياز دارند.

 • سامانه سمت

  تعيين موقعيت مقرون به صرفه ، استاندارد

  در روشهای اندازه گيری با GPS ، استفاده از دو دستگاه گيرنده امری معمول بوده كه يكی به عنوان ايستگاه مرجع و ديگری به عنوان گيرنده سيار بكارگيری می شود. حداقل سامانه سمت می تواند نقش ايستگاه مرجع را داشته باشد ، در نتيجه يكی از دو گيرنده GPS در هر اندازه گيری حذف می شود و اين منجر به كاهش 50 درصدي هزينه ها خواهد شد. مزيت مهم بعدی توليد مختصات در سيستم تصوير UTM می باشد. بنابراين داده های برداشت شده مستقيما به عنوان داده های نهايی نقشه های UTM قابل استفاده است.

سامانه موقعیت یابی آنی تهران

شهرداری تهران جهت تامین زیرساخت مسطحاتی-ارتفاعی شهر سامانه موقعیت یابی آنی تهران را در مساحتی بالغ بر 600 كيلومترمربع ایجاد نمود. این سامانه شامل 6 ایستگاه مرجع است که یکی از آنها در مرکز و مابقی در مناطق مرزی تهران پیاده سازی شده اند. در اين سامانه برای اتصال ايستگاه های اصلی به يكديگر از زيرساخت قدرتمند شبکه داخلی شهرداری تهران و برای ارسال تصحيحات و مشاهدات به گيرنده از بسترارتباط اینترنتی ( GPRS) استفاده می شود .

محدوده پرکاربرد برداشت مختصات توسط کاربران سامانه سمت در سال ​2018 میلادی

 

تعداد مشاهده:73 - 1398/5/12

تعداد مشاهده:69 - 1398/5/12

تعداد مشاهده:45 - 1398/4/24

تعداد مشاهده:85 - 1398/4/15

...ادامه اخبار

روشنک قنبریان - پشتیبانی سامانه سمت

تعداد دانلود: 211 - 1396/10/11

امیر اللهویردی زاده - کارشناس ارشد ژئودزی

تعداد دانلود: 418 - 1396/6/8

محمد میرزاعلی - کارشناس ارشد ژئودزی

تعداد دانلود: 331 - 1396/1/31

جمال عسگری - علیرضا امیری سیمکوئی - فرزانه زنگنه نژاد

تعداد دانلود: 680 - 1394/11/17

سپیده رهبر - کارشناس ارشد دانشگاه تهران

تعداد دانلود: 965 - 1394/7/12

...ادامه مقالات

مقصود ایازیان ماوی - افشین آتشی خویی - مجید خاکساران خوش

تعداد دانلود: 437 - 1394/11/19

گزارش بررسی و مقایسه مشاهدات استاتیک و سامانه های ارائه دهنده سرویس های تعیین موقعیت دقیق

محسن شهرابی - مسئول واحد جی پی اس منطقه 22

تعداد دانلود: 562 - 1394/11/14

گزارش كاربری سامانه سمت در منطقه 22 شهرداری تهران

مهدی توت چی - قرارگاه خاتم الانبیاء

تعداد دانلود: 420 - 1394/10/28

...ادامه گزارشات

کارکرد پردازش کاربران سامانه سمت در شهریور ماه 1398

 

​​​3.8 %                     MAX - RTK
​​0.3 %      MAX-Geoid - RTK
​​91.5 %                  i MAX - RTK
​0.7 %    iMAX-Geoid - RTK
​​​​2.4 %                      VRS - RTK
0.2 %        VRS-Geoid - RTK
​​0.2 %                      FKP - RTK
​0.0 %          FKP-Geoid - RTK
​0.7 %                        Nearest GR
0 %                     Nearest GRE

تعداد کل ارتباط با ​سامانه سمت :    ​2720

تعداد ارتباط آنلاین گیرنده ها با سامانه سمت :    2430

​میزان ساعات استفاده شده برای کلیه خدمات سامانه سمت :      ​​​​​157.5   ساعت

​میزان ساعات استفاده شده برای ارتباط آنلاین گیرنده ها با سامانه سمت :    ​​​​​​​​​140.7    ​ساعت

 
 

سرویس ها و خدمات

RTK

کاربرانی که امکان برداشت کینماتیک دارند می توانند در محدوده ی پوشش سامانه سمت :

- تصحیحات از نوع​ i-MAX , MAX , VRS و FKP را با دقت بهتر از (مسطحاتی 2cm و ارتفاعی ژئودتیک 4cm)

- تصحیحات از نوع​ i-MAX-Geoid , MAX-Geoid , VRS-Geoid و FKP-Geoid را جهت دریافت سرویس ارتفاع ارتومتریک شهر تهران با دقت بهتر از (مسطحاتی 2cm و ارتفاعی ​ارتومتریک 12cm)

- تصحیحات از نوع  DGPS  را با دقت دسی متری

 

و در خارج از محدوده پوشش سامانه سمت :

- در صورت داشتن حداقل چهار ماهواره مشترک ، تصحیحات از نوع Nearest را با دقت کمتر و متناسب با فاصله از ایستگاههای مرجع سامانه سمت

 

از طریق ارتباط اینترنتی GPRS از سامانه سمت دریافت نمایند.

راهنمای کاربران    

 Computation Process

کاربرانی که نرم افزار پردازشگر داده های GPS را در اختیار ندارند می توانند با آپلود نمودن مشاهدات Kinematic , Static و PPK (stop & go) خود در سامانه سمت ، نسبت به پردازش آنلاین داده های خود با حداکثر حجم اطلاعات تا 16MB و همچنین تبدیل مختصات WGS1984 به  UTM و برعکس اقدام نموده و نتیجه پردازش از طریق سامانه سمت و ایمیل به کاربران ارائه می گردد.

راهنمای کاربران    

Rinex Files Download

کاربرانی که امکان برداشت استاتیک دارند می توانند با وجود 6 ایستگاه ​مرجع GPS در سامانه سمت از نیاز به ایستگاه مبنا در سطح پوشش ​سامانه بی نیاز گردند و با دانلود مشاهدات همزمان و فایل Rinex هر یک از ایستگاه های این سامانه در تاریخ و ساعت دلخواه خود ، نسبت به استفاده از آن برای پردازش مشاهدات خود اقدام نمایند.

راهنمای کاربران    

 

دستاوردها